Liceul Tehnologic Agricol Smeeni

Documente de interes public

  • LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
  • ROFUIP aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115/2014
  • Regulament de Ordine Interioară
  • RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI - anul școlar 2014 - 2015
  • Ordin privind structura anului scolar 2015-2016
  • Lista nominală cu tot personalul angajat în instituție în anul școlar 2015-2016

  • O.M nr 5231/14.09.2015 privind Procedura alegerii reprezentantului elevilor in C.A. al unitatilor de invatamant preuniversitar.
  • Plan managerial 2014 - 2015
  • OMEN 5451/12.11.2013 privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015
  • Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2014-2015